Thông báo phát đồng phục GDTC

TT GDTC Hàng hải thông báo sẽ phát đồng phục GDTC vào các ngày 19/10 đến 26/10 cho khóa K58 và những SV học GDTC mà chưa có đồng phục.  Mỗi bộ đồng phục gồm 3 sản phẩm, tổng giá trị: 280.000 đ

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2017-2018             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;   - Các Khoa/Viện; - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Đọc thêm red arrow
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA 2017 - 2018 NHÓM CLB

Xem thêm: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA 2017 - 2018 NHÓM TÍN CHỈ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA 2017 - 2018 - K58

Đọc thêm red arrow
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA 2017 - 2018 NHÓM TÍN CHỈ

Tải tệp đính kèm để xem chi tiết

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Front page feed
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498