sohbet telefon sohbet hatları sohbet hattı porno video porno porno film
Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2020-2021

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2020 - 2021             Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                    - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2020 - 2021 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IB và các Câu lạc bộ như sau:

Đọc thêm red arrow
THÔNG BÁO V/V THU HỌC PHÍ GDTC SINH VIÊN K60 TRONG HỌC KỲ IA 2020 - 2021

Các em sinh viên K60 chờ thông báo đóng học phí GDTC từ Phòng Đào tạo. Sau đó các em đóng học phí tại Phòng Tài Vụ, không đóng học phí tại Văn phòng Trung tâm GDTC

Đọc thêm red arrow
Thời khóa biểu học kỳ IA năm học 2020-2021

Các bạn có thể xem tại link sau: http://gdtc.vimaru.edu.vn/sites/default/files/2020-07-31_14-10-07.png

Đọc thêm red arrow
V/V MỞ ĐỢT ĐÓNG HỌC PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI XÉT TN RA TRƯỜNG

Nhằm tạo điều kiện Xét tốt nghiệp đúng hạn cho các sinh viên năm cuối, Trung tâm GDTC thông báo mở đợt đóng học phí Tháng 6/2020

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Front page feed