THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IIA 2016 - 2017

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.A năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II.A cho sinh viên như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 02/01/2017 – 18/01/2017.

Đọc thêm red arrow
DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG THÁNG 12/2016

Xem chi tiết trong file đính kèm

Đọc thêm red arrow
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ IB – NĂM HỌC 2016- 2017

Căn cứ kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất Học kỳ IB, năm học 2016 – 2017, đợt học từ 07/1 đến 24/12/2016 của sinh viên chính quy Hệ Đại học và Cao đẳng, Trung tâm GDTC bố trí lịch thi và phân công cán bộ coi thi các môn.  

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Front page feed
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498