Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                         - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II.B ch o sinh viên như sau:

Đọc thêm red arrow
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IIA 2016 - 2017

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.A năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II.A cho sinh viên như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 02/01/2017 – 18/01/2017.

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Front page feed
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498