V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2019-2020 và Lịch tiếp sinh đột xuất.

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2019-2020 và Lịch tiếp sinh đột xuất.             Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                        - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IA – Năm học 2019-2020 như sau:             1. Đăng ký Học phần GDTC học kỳ IA – Năm học 2019-2020:

Đọc thêm red arrow
DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP T5.2019

Dưới đây là danh sách xét tốt nghiệp GDTC tháng 5/2019.  Trung tâm sẽ giải đáp mọi thắc mắc vào sáng thứ 2, 10/6/2019. DANH SACH XET TOT NGHI ỆP K55.CĐ - T5.2019 DANH SACH XET TOT NGH IỆP K59 - T5.2019 DANH SACH XET TOT NGH IỆP K58 - T5.2019

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Front page feed
mersin escort