Danh sách xét tốt nghiệp T9.2018 (K54 - K58)

K54: https://drive.google.com/open?id=1fKYmJr-pXcfgDNYKBBSV-TdRTDElzzPY K55: https://drive.google.com/open?id=1h7kakXYrS3jKGcITxSeHEtk_qZDQ__WK K56: https://drive.google.com/open?id=1xGghuebHC3k7HOARuG4UtF9laWUpYVWc

Đọc thêm red arrow
Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2018-2019 Kính gửi: - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV; - Các Khoa/Viện; - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường. Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IB và các Câu lạc bộ (Xem thêm file đính kèm về quy định học mới đối với sinh viên đăng ký học các nhóm Câu lạc bộ) như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt

Đọc thêm red arrow
Danh sách xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 2, T5 - 2018

Tải danh sách để xem chi tiết Danh sách K52 Danh sách K53 Danh sách K54 Danh sách K55 Danh sách K56 Danh sách K57 Danh sách K58

Đọc thêm red arrow
Danh sách xét tốt nghiệp tháng 5 - 2018

Danh sách K52 Danh sách K53 Danh sách K54 Danh sách K55 Danh sách K56 Danh sách K57

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Front page feed
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort