V/v Đăng ký GDTC học kỳ IIB năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IIB năm học 2017-2018             Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                                 - Các Khoa/Viện;                                 - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ II năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ II năm học 2017-2018 Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                  - Các Khoa/Viện;                 - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Đọc thêm red arrow
Thông báo bổ sung đợt đăng ký dành cho K54 và các khóa về trước

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc thêm red arrow
Thông báo phát đồng phục GDTC

TT GDTC Hàng hải thông báo sẽ phát đồng phục GDTC vào các ngày 19/10 đến 26/10 cho khóa K58 và những SV học GDTC mà chưa có đồng phục.  Mỗi bộ đồng phục gồm 3 sản phẩm, tổng giá trị: 280.000 đ

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Front page feed
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498