TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VN                                                                                             Ban hành lần 01 (26/6/2017)

         TRUNG TÂM GDTC HH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA – NĂM HỌC 2017- 2018

Bắt đầu từ: 31/07/2017 - 15/09/2017

 

T

T

Thứ - Buổi

Tên GV

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Phạm Văn Tuất

 

 

BL. N01

BL. N12

BL. N07

 

BL. N01

BL. N12

BL. N07

 

 

 

 

 

BL. N02

 

 

 

BL. N02

 

 

 

 

 

2

Trần Văn Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn T.Hồng Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phạm Thanh Tùng

 

 

BR. N01

 

BR. N07

 

BR. N01

 

BR. N07

 

 

 

 

 

BC. N12

 

BC. N16

 

BC. N12

 

BC. N16

 

 

 

5

Phạm Thị Oanh

 

 

BL. N05

 

BC. N07

 

BL. N05

 

BC. N07

 

 

 

 

 

 

 

BC. N08

 

 

 

BC. N08

 

 

 

6

Phạm Văn Xưởng

 

BD. N10

BD. N05

 

BD. N07

BD. N10

BD. N05

 

BD. N07

 

 

 

 

BC. N10

 

 

 

BC. N10

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Thái Bình

 

 

BD. N01

BC. N05

BD.N03

 

BD. N01

BC. N05

BD.N03

 

 

 

 

 

 

BC. N06

 

 

 

BC. N06

 

 

 

 

8

Nguyễn T.Xuân Huyền

 

BC. N01

BC. N11

 

BC. N15

BC. N01

BC. N11

 

BC. N15

 

 

 

 

BC. N02

 

 

 

BC. N02

 

 

 

 

 

 

9

Vũ Đức Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Đức Chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Đỗ Quân Tùng

 

BD. N09

BC.N03

BD. N11

ĐK. N03

BD. N09

BC.N03

BD. N11

ĐK. N03

 

 

 

 

 

BC. N04

 

 

 

BC. N04

 

 

 

 

 

12

Trần Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Thương

 

 

ĐK. NO1

BL. N11

BL. N03

 

ĐK. NO1

BL. N11

BL. N03

 

 

 

 

 

 

 

BL. N04

 

 

 

BL. N04

 

 

 

14

Nguyễn Thị Thủy

 

BL. N09

 

BC. N13

 

BL. N09

 

BC. N13

 

 

 

 

 

 

 

BC. N14

 

 

 

BC. N14

 

 

 

 

15

Hoàng Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM GDTC

Giám đốc

 

 

ThS. PHẠM VĂN TUẤT