TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VN                                                                                                               Ban hành lần 01 (26/7/2017)

                         TRUNG TÂM GDTC HH

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA – NĂM HỌC 2017 – 2018

CÁC NHÓM HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CÂU LẠC BỘ

(Bắt đầu từ: 31/7/2017 - 15/I9/2017)

 

 

T

T

Thứ - Buổi

 

Tên GV

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Phạm Thanh Tùng

 

 

CLB. BC01

 

 

 

CLB. BC01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLB. CL02

 

 

 

CLB. CL02

 

 

 

 

                                                                                               


 

Ghi chú:

-       Lịch học:

+ Sáng từ 6h00  đến 7h00

+ Chiều từ 17h00 đến 18h00

 

                                                    

                                                            TRUNG TÂM GDTC HH

                                                                           Giám đốc

 

 

 

 

                                                             ThS. PHẠM VĂN TUẤT