Thông báo

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA K52 53 54 55 56

Xem chi tiết trong tệp đính kèm

Đọc thêm red arrow
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ IB 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học kỳ IB cho sinh viên như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 10/10/2016 – 30/10/2016.             - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 31  tháng 10 năm 2016.             Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’             Tại văn phòng Trung tâm GDTC, Sân vận động. Thời gian...

Đọc thêm red arrow
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ IA – NĂM HỌC 2016- 2017

Căn cứ kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất Học kỳ IA, năm học 2016 – 2017, đợt học từ 01/8 đến 17/9/2016 của sinh viên chính quy Hệ Đại học và Cao đẳng, Trung tâm GDTC bố trí lịch thi và phân công cán bộ coi thi các môn. Thời gian thi: Thứ 7, ngày 17/9/2016(Sáng từ 7h00, Chiều từ 13h30)

Đọc thêm red arrow
Đăng ký thi lại đợt 1 và cấp chứng chỉ tháng 9 năm học 2016 - 2017

Kính gửi:               - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                    - Các Khoa/Viện;                        - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017, Trung tâm GDTC Hàng hải thông...

Đọc thêm red arrow
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA – NĂM HỌC 2016 - 2017

(Bắt đầu từ: 01/08/2016 - 17/9/2016) Chi tiết xem file đính kèm

Đọc thêm red arrow
DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG CẬP NHẬT NGÀY 15/6/2016

Danh sách xét tốt nghiệp bổ sung các khóa K52, K53, K53CD, K54, K54CD, K55, K55CD sau buổi tiếp sinh đợt 2 ngày 14/6/2016.  Các em xem trong tệp đính kèm

Đọc thêm red arrow
TIẾP SINH ĐỢT 2 THÁNG 6/2016

Nhằm giải quyết triệt để các vấn đề thắc mắc của các bạn sinh viên về vấn đề xét tốt nghiệp, thiếu học phí, chưa hoàn thành môn học nhưng đã có đủ điểm, Trung tâm GDTC mở đợt tiếp sinh đợt 2 vào thứ 3, ngày 14/6/2016, trùng ngày đóng học phí đợt đăng ký IA năm học 2016 - 2017. Thời gian tiếp sinh: Sáng: 8h-10h Chiều: 14h - 16h Địa điểm: Văn phòng Trung tâm GDTC - Sân vận động, trường Đại học Hàng hải Việt Nam Chú ý: Nếu có thắc mắc về học phí, các em vui lòng mang đầy đủ phiếu thu có liên quan đến các học phần GDTC để thày cô kiểm tra và đối chiếu. Theo quy định, học...

Đọc thêm red arrow
DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2016

Danh sách bao gồm các Sinh viên K52, K53, K53CD, K54, K54CD, K55 được bổ sung vào danh sách xét tốt nghiệp gửi về Phòng Đào Tạo. Sau khi có danh sách này, tình trạng của các bạn trong danh sách sẽ được thay đổi thành "Đã được xét tốt nghiệp vào 16h...:...".  Tải file theo đường dẫn: K52: http://ouo.io/jemh80 K53: http://ouo.io/1r1ATP K53CD: http://ouo.io/Orsd2X K54: http://ouo.io/8ZGLXc K54CD: http://ouo.io/Xa8Xbv K55: http://ouo.io/2ZizY K55CD: http://ouo.io/YTzyuC

Đọc thêm red arrow

Pages

Subscribe to Thông báo
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498