Thông báo

V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2017-2018             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                         - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy...

Đọc thêm red arrow
V/v Thi lại GDTC đợt 2 và Thi cấp Chứng chỉ Bơi lội năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký Thi lại đợt 2 các học phần GDTC và thi cấp Chứng chỉ Bơi lội năm học 2016 - 2017 như sau:             - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 04/4/2017– 19/4/2017. - Thời gian nộp lệ phí: Sáng từ 8h00, chiều từ 14h00’ ngày 20/4/2016 tại văn phòng Trung tâm GDTC – Văn phòng Sân vận động. Lưu ý: Thí sinh dự thi Cấp Chứng chỉ Bơi lội nộp thêm 01 ảnh 3 x 4.         ...

Đọc thêm red arrow
Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                         - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy...

Đọc thêm red arrow
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IIA 2016 - 2017

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.A năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II.A cho sinh viên như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 02/01/2017 – 18/01/2017.             - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 19 tháng 01 năm 2017.             Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’             Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Trong sân vận...

Đọc thêm red arrow
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ IB – NĂM HỌC 2016- 2017

Căn cứ kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất Học kỳ IB, năm học 2016 – 2017, đợt học từ 07/1 đến 24/12/2016 của sinh viên chính quy Hệ Đại học và Cao đẳng, Trung tâm GDTC bố trí lịch thi và phân công cán bộ coi thi các môn.Thời gian thi: Thứ 7, ngày 24/12/2016 (Sáng từ 7h00, Chiều từ 13h30) Xem chi tiết trong tệp đính kèm

Đọc thêm red arrow
DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA K52 53 54 55 56

Xem chi tiết trong tệp đính kèm

Đọc thêm red arrow

Pages

Subscribe to Thông báo
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498