Thông báo

Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                         - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy...

Đọc thêm red arrow
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IIA 2016 - 2017

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.A năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II.A cho sinh viên như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 02/01/2017 – 18/01/2017.             - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 19 tháng 01 năm 2017.             Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’             Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Trong sân vận...

Đọc thêm red arrow
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ IB – NĂM HỌC 2016- 2017

Căn cứ kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất Học kỳ IB, năm học 2016 – 2017, đợt học từ 07/1 đến 24/12/2016 của sinh viên chính quy Hệ Đại học và Cao đẳng, Trung tâm GDTC bố trí lịch thi và phân công cán bộ coi thi các môn.Thời gian thi: Thứ 7, ngày 24/12/2016 (Sáng từ 7h00, Chiều từ 13h30) Xem chi tiết trong tệp đính kèm

Đọc thêm red arrow
DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA K52 53 54 55 56

Xem chi tiết trong tệp đính kèm

Đọc thêm red arrow
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ IB 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học kỳ IB cho sinh viên như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 10/10/2016 – 30/10/2016.             - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 31  tháng 10 năm 2016.             Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’             Tại văn phòng Trung tâm GDTC, Sân vận động. Thời gian...

Đọc thêm red arrow

Pages

Subscribe to Thông báo
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498