Thông báo

V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2017-2018             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                         - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy...

Đọc thêm red arrow
V/v Thi lại GDTC đợt 2 và Thi cấp Chứng chỉ Bơi lội năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký Thi lại đợt 2 các học phần GDTC và thi cấp Chứng chỉ Bơi lội năm học 2016 - 2017 như sau:             - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 04/4/2017– 19/4/2017. - Thời gian nộp lệ phí: Sáng từ 8h00, chiều từ 14h00’ ngày 20/4/2016 tại văn phòng Trung tâm GDTC – Văn phòng Sân vận động. Lưu ý: Thí sinh dự thi Cấp Chứng chỉ Bơi lội nộp thêm 01 ảnh 3 x 4.         ...

Đọc thêm red arrow
Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                         - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy...

Đọc thêm red arrow
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IIA 2016 - 2017

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.A năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II.A cho sinh viên như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 02/01/2017 – 18/01/2017.             - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 19 tháng 01 năm 2017.             Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’             Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Trong sân vận...

Đọc thêm red arrow

Pages

Subscribe to Thông báo