Thông báo

Danh sách xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 2, T5 - 2018

Tải danh sách để xem chi tiết Danh sách K52 Danh sách K53 Danh sách K54 Danh sách K55 Danh sách K56 Danh sách K57 Danh sách K58

Đọc thêm red arrow
Danh sách xét tốt nghiệp tháng 5 - 2018

Danh sách K52 Danh sách K53 Danh sách K54 Danh sách K55 Danh sách K56 Danh sách K57

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TT GIÁO DỤC THỂ CHẤT HÀNG HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/TB-GDTC-ĐT Hải Phòng, ngày  25  tháng 05  năm 2018   THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2018-2019             Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;             ...

Đọc thêm red arrow
Danh sách xét tốt nghiệp đợt 1, tháng 4 năm học 2017 - 2018

Nhấn vào từng link để tải danh sách Danh sách xét tốt nghiệp K51 Danh sách xét tốt nghiệp K52 Danh sách xét tốt nghiệp K53 Danh sách xét tốt nghiệp K54 Danh sách xét tốt nghiệp K55 Danh sách xét tốt nghiệp K56 Danh sách xét tốt nghiệp K57

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ IIB năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IIB năm học 2017-2018             Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                                 - Các Khoa/Viện;                                 -...

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ II năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ II năm học 2017-2018 Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                  - Các Khoa/Viện;                 - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường. Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II và các Câu lạc bộ như sau: - Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt - Thời gian đăng ký: Từ 08/01/2018 – 20/01/2018.  ...

Đọc thêm red arrow
Thông báo bổ sung đợt đăng ký dành cho K54 và các khóa về trước

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TT GIÁO DỤC THỂ CHẤT HÀNG HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 34 /TB-GDTC-ĐT Hải Phòng, ngày  30  tháng 11  năm 2017   THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC bổ sung             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;      ...

Đọc thêm red arrow
Thông báo phát đồng phục GDTC

TT GDTC Hàng hải thông báo sẽ phát đồng phục GDTC vào các ngày 19/10 đến 26/10 cho khóa K58 và những SV học GDTC mà chưa có đồng phục.  Mỗi bộ đồng phục gồm 3 sản phẩm, tổng giá trị: 280.000 đ

Đọc thêm red arrow
V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2017-2018             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;   - Các Khoa/Viện; - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IB và các Câu lạc bộ (Xem thêm file đính kèm về quy định học mới đối với sinh viên đăng ký học các nhóm Câu lạc bộ) như sau: -...

Đọc thêm red arrow
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA 2017 - 2018 NHÓM CLB

Xem thêm: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA 2017 - 2018 NHÓM TÍN CHỈ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA 2017 - 2018 - K58

Đọc thêm red arrow

Pages

Subscribe to Thông báo
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort