Thông báo

Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2020-2021

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2020 - 2021             Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                    - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2020 - 2021 Trung tâm GDTC Hàng hải...

Đọc thêm red arrow
THÔNG BÁO V/V THU HỌC PHÍ GDTC SINH VIÊN K60 TRONG HỌC KỲ IA 2020 - 2021

Các em sinh viên K60 chờ thông báo đóng học phí GDTC từ Phòng Đào tạo. Sau đó các em đóng học phí tại Phòng Tài Vụ, không đóng học phí tại Văn phòng Trung tâm GDTC

Đọc thêm red arrow
Thời khóa biểu học kỳ IA năm học 2020-2021

Các bạn có thể xem tại link sau: http://gdtc.vimaru.edu.vn/sites/default/files/2020-07-31_14-10-07.png

Đọc thêm red arrow
V/V MỞ ĐỢT ĐÓNG HỌC PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI XÉT TN RA TRƯỜNG

Nhằm tạo điều kiện Xét tốt nghiệp đúng hạn cho các sinh viên năm cuối, Trung tâm GDTC thông báo mở đợt đóng học phí Tháng 6/2020, cụ thể như sau: - Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng. - Đối tượng: Các sinh viên năm cuối đã đạt đủ 4 tín chỉ và nợ học phí - Thời gian: 26/06/2020, từ 8h đến 10h30 Khi đi nộp học phí, sinh viên vui lòng mang theo Chứng minh thư (hoặc Thẻ căn cước) và Thẻ sinh viên. 

Đọc thêm red arrow
Đăng ký GDTC học kỳ IAnăm học 2020-2021

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2020 - 2021             Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                    - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2020 - 2021 Trung tâm GDTC Hàng hải...

Đọc thêm red arrow
Đăng ký GDTC học kỳ IIB năm học 2019-2020

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IIB năm học 2019-2020             Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                    - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.             Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020 Trung tâm GDTC Hàng hải thông...

Đọc thêm red arrow
THÔNG BÁO BỔ SUNG V/V HỌC GDTC TRỰC TUYẾN

Trung tâm Giáo dục thể chất thông báo: dựa trên tình hình thực tế, nếu ngày 4 tháng 5 tất cả sinh viên quay lại trường học thì việc học trên online của sinh viên sẽ tương đương với 4 tuần học . Sau đó sinh viên sẽ tiếp tục học tại Trường trên các Nhóm học đã đăng ký trên Trung tâm GDTC , 3 tuần học tiếp theo thì sẽ kết thúc học phần 2A! Nếu việc Sinh viên vẫn không thể đến Trường do dịch Covid 19 thì việc thực hiện các clip bài tập thể lực sẽ được coi như bài thi đánh giá học phần ky học 2A! Cảm ơn Các em.!  

Đọc thêm red arrow
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC GIẢNG DẠY ONLINE HỌC KỲ IIA 2019 - 2020

Trung tâm GDTC Thông báo: Được sự Đồng ý của Ban Giám Hiệu, Trung Tâm Giáo dục thể chất tổ chức giảng dạy online cho các em sinh viên đã đăng ký tín chỉ Học kỳ 2A năm học 2019-2020, do đó các em sinh viên sẽ học và tập theo Video của các Thầy Cô Trung Tâm thực hiện (dưới đây) ! Sau đó các em chủ động liên lạc với các Thày Cô giảng dạy trực tiếp Nhóm học của mình để Thầy Cô hướng dẫn về các phương pháp tập luyện và cách đánh giá về kết thúc môn học! Cảm ơn tất cả các em và chúc các em ở nhà an toàn, giữ gìn sức khỏe cho mình và gia đình , mong sẽ sớm gặp lại các em tại...

Đọc thêm red arrow
Mở đợt đóng học phí bổ sung dành cho các sinh viên năm cuối

Nhằm tạo điều kiện Xét tốt nghiệp trong thời gian tới thuận lợi, Trung tâm GDTC thông báo mở thêm đợt đóng học phí bổ sung Tháng 3/2020, cụ thể như sau: - Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng. - Đối tượng: Các sinh viên đã đạt đủ 4 tín chỉ và nợ học phí - Thời gian: 23/03/2020, từ 8h đến 10h30 Khi đi nộp học phí, sinh viên vui lòng mang theo Chứng minh thư (hoặc Thẻ căn cước) và Thẻ sinh viên.  Đối với sinh viên K60 đóng học phí tại phòng Tài vụ.

Đọc thêm red arrow
THÔNG BÁO ĐỢT ĐÓNG HỌC PHÍ THÁNG 3/2020

Trung tâm GDTC mở đợt đóng học phí cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2020. Thời gian: 8:00 - 10:30 ngày 16/03/2020 tại Văn phòng Trung tâm GDTC Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Nhà thi đấu đa năng. Lịch học sẽ được thông báo lại khi có thông tin mới nhất.

Đọc thêm red arrow

Pages

Subscribe to Thông báo