Đợt đăng ký

Đợt đăng ký học kỳ IIA 2015 - 2016 và Thời khóa biểu

Thời gian đăng ký: Từ 05/01/2016 đến 20/01/2016 6 môn học:  Điền kinh Bóng rổ Bóng chuyền Cầu lông Bóng đá Thể thao hàng hải  Chú ý: Thời gian thu học phí: Ngày 21, 22 tháng 01 năm 2016. Buổi sáng từ 8h00 - 10h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00.  THỜI KHÓA BIỂU DOWNLOAD TẠI TỆP ĐÍNH KÈM

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Đợt đăng ký