Danh sách xét tốt nghiệp

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2020

KHÓA 55 STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 1 58346 Nguyễn Phương Anh 13/07/1996 2 57229 Nguyễn Đại Dương 21/12/1996 3 56311 Phạm Hữu Tuấn 04/12/1996 KHÓA 56 STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 1 63818 Hồ Hoàng Anh 20/02/1997 2 62409 Phạm Đức Bái 07/11/1997 3 63308 Phạm Minh Châu 28/12/1997 4 64704 Nguyễn Thành Công 05/03/1997 5 62665...

Ngày đăng: 26.11.2020

Subscribe to Danh sách xét tốt nghiệp