V/V MỞ ĐỢT ĐÓNG HỌC PHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI XÉT TN RA TRƯỜNG

Nhằm tạo điều kiện Xét tốt nghiệp đúng hạn cho các sinh viên năm cuối, Trung tâm GDTC thông báo mở đợt đóng học phí Tháng 6/2020, cụ thể như sau:

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng.

- Đối tượng: Các sinh viên năm cuối đã đạt đủ 4 tín chỉ và nợ học phí

- Thời gian: 26/06/2020, từ 8h đến 10h30

Khi đi nộp học phí, sinh viên vui lòng mang theo Chứng minh thư (hoặc Thẻ căn cước) và Thẻ sinh viên.