V/v Đăng ký học GDTC Học kỳ IIB năm học 2015-2016

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2015-2016 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký Học kỳ IIB các học phần GDTC năm học 2015 - 2016 như sau:
- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 14/3/2016– 28/3/2016.
- Thời gian nộp lệ phí: Sáng từ 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ ngày 29/3/2016 (Thứ 3) tại văn phòng Trung tâm GDTC – Văn phòng Sân vận động.
- Thời gian học: Từ ngày 04/4/2016 đến 20/5/2016.
Buổi sáng: Ca 1: Từ 7h00. Ca 2: Từ 9h00.
Buổi chiều: Từ 14h00.
- Thời gian thi: sáng từ 07h00’; Chiều từ 13h00’, Thứ 7, ngày 21/5/2016.
- Khi đi thi SV phải đeo thẻ SV, mặc đồng phục đúng quy định.
Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498