V/v Đăng ký học GDTC Học kỳ IIB năm học 2015-2016

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2015-2016 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký Học kỳ IIB các học phần GDTC năm học 2015 - 2016 như sau:
- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 14/3/2016– 28/3/2016.
- Thời gian nộp lệ phí: Sáng từ 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ ngày 29/3/2016 (Thứ 3) tại văn phòng Trung tâm GDTC – Văn phòng Sân vận động.
- Thời gian học: Từ ngày 04/4/2016 đến 20/5/2016.
Buổi sáng: Ca 1: Từ 7h00. Ca 2: Từ 9h00.
Buổi chiều: Từ 14h00.
- Thời gian thi: sáng từ 07h00’; Chiều từ 13h00’, Thứ 7, ngày 21/5/2016.
- Khi đi thi SV phải đeo thẻ SV, mặc đồng phục đúng quy định.
Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.