V/v Đăng ký GDTC học kỳ II.A năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II.A cho sinh viên như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt t 02/01/2017 – 18/01/2017.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 19 tháng 01 năm 2017.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Trong sân vận động).

            - Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 06/02/2017 đến 24/3/2017.

            - Thời gian thi: sáng 7h00’; chiều 14h00’ . Ngày 25/3/2017.

            -  Khi đi thi SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498