V/v Đăng ký GDTC học kỳ II năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC hc k II năm hc 2017-2018

Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                 - Các Khoa/Viện;

                - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II và các Câu lc b như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt

- Thời gian đăng ký: T 08/01/201820/01/2018.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 23 tháng 01 năm 2018.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Tầng 2 Nhà thi đấu phía Bể bơi).

            - Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 29/01/2018.

            -  Khi tập luyện SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort