V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2019-2020 và Lịch tiếp sinh đột xuất.

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2019-2020 và Lịch tiếp sinh đột xuất.

            Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                  - Các Khoa/Viện;

                       - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IA – Năm học 2019-2020 như sau:

            1. Đăng ký Học phần GDTC học kỳ IA – Năm học 2019-2020:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt

- Thời gian đăng ký: từ 01/6/2019 đến 10/6/2019.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 11/6/2019.

            Sáng từ 08h00’-10h00; Chiều từ 14h00’ – 16h00’.

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Tầng 2 Nhà thi đấu phía Bể bơi).

            - Thời gian học: Sáng từ 7h00’; Chiều từ 14h00’ từ ngày 05/8/2019 đến 22/9/2019

            - Khi tập luyện SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

            2. Lịch tiếp sinh đột xuất:

            Nhằm giải đáp các thắc mắc, bổ sung và hoàn thiện các điều kiện cho sinh viên kịp thời xét Tốt nghiệp, Trung tâm GDTC tổ chức tiếp sinh đột xuất vào ngày 11/6/2019:

            Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 – 10h00, Buổi chiều từ 14h00 – 16h00.

            Địa điểm: Văn phòng Trung tâm GDTC (Tầng 2 - Nhà thi đấu, phía bể bơi).

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Trân trọng cảm ơn!

mersin escort