V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

TT GIÁO DC TH CHT HÀNG HI

Đc lp - T do - Hnh phúc

Số: 10/TB-GDTC-ĐT

Hi Phòng, ngày  25  tháng 05  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC hc k IA năm hc 2018-2019

            Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                                - Các Khoa/Viện;

                                - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IA và các Câu lc b như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt

- Thời gian đăng ký: T 28/05/201810/06/2018.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 11 tháng 06 năm 2018.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Tầng 2 Nhà thi đấu phía Bể bơi).

            - Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 06/08/2018 đến ngày 22/09/2018.

            -  Khi tập luyện SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                                    

                                                                                              TRUNG TÂM GDTC HH

                                                                                                          GIÁM ĐC

                                                                                                            (Đã ký)

 

 

               Phm Văn Tut

  * Nơi nhn:

                      - Như kính gửi;

                      - Lưu TT GDTC HH.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thắc mắc, trao đổi liên hệ qua Facebook Trung tâm Giáo dục thể chất tại địa chỉ: https://www.facebook.com/gdtchh

 

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort