V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC hc k IA năm hc 2017-2018

            Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                  - Các Khoa/Viện;

                        - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IA  và các Câu lc b (Xem thêm file đính kèm về quy định học mới đối với sinh viên đăng ký học các nhóm Câu lạc bộ) như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt

- Thời gian đăng ký: T 29/05/2017 – 11/06/2017.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 12 tháng 06 năm 2017.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Trong sân vận động).

            - Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 31/07/2017 đến 09/09/2017.

            -  Khi tập luyện SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                    

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498