V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2016-2017

            Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                   - Các Khoa/Viện;

                       - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ I.A cho sinh viên như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 03/6/2016 – 13/6/2016.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 14  tháng 06 năm 2016.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC, Sân vân động.

            - Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 01/8/2016 đến 17/9/2016.

            - Thời gian thi: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 17/9/2016.

            -  Khi đi thi SV phải đeo thẻ, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498