TT GDTC mở đợt tiếp sinh đầu tháng 6

Do còn nhiều thắc mắc về nợ học phí và điểm các học phần nên T.T GDTC mở đợt tiếp sinh vào đầu tháng 6, thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: Thứ 2, 8h-10h

Ngày: 6/6/2016

Các bạn chú ý, khi đi mang theo các phiếu thu học phí, xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn xô đẩy.

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498