TT GDTC mở đợt tiếp sinh đầu tháng 6

Do còn nhiều thắc mắc về nợ học phí và điểm các học phần nên T.T GDTC mở đợt tiếp sinh vào đầu tháng 6, thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: Thứ 2, 8h-10h

Ngày: 6/6/2016

Các bạn chú ý, khi đi mang theo các phiếu thu học phí, xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn xô đẩy.