TIẾP SINH THÁNG 12/2019

Nhằm giải quyết triệt để các vấn đề thắc mắc của các bạn sinh viên về vấn đề xét tốt nghiệp, thiếu học phí, chưa hoàn thành môn học nhưng đã có đủ điểm, Trung tâm GDTC mở đợt tiếp sinh ngày 09/12/2019

Thời gian tiếp sinh: 8h-10h

Địa điểm: Văn phòng Trung tâm GDTC - Nhà thi đấu đa năng, trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chú ý: Khi đi mang theo thẻ sinh viên.