Thông báo v/v tiếp sinh tháng 11/2020

Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo về việc tiếp sinh tháng 11/2020 cụ thể như sau:

- Thời gian: 23/11/2020, từ 8h đến 11h

- Nội dung: Trung tâm sẽ thu học phí đối với những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp trong đợt xét tháng 12 năm 2020. Những sinh viên xét tốt nghiệp đợt này lưu ý.

Để kiểm tra tình trạng xét tốt nghiệp của mình có đủ hay không, các em vui lòng đăng nhập hệ thống đăng ký trực tuyến của trung tâm GDTC http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt, hệ thống thông báo như hình dưới đây được coi là đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

 

Mọi thắc mắc về học phí, lịch học và điểm, các em vui lòng liên hệ một trong 2 số hotline sau đây:

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766
Thầy Tùng: 091.335.3556