THÔNG BÁO V/V THU HỌC PHÍ GDTC SINH VIÊN K60 TRONG HỌC KỲ IA 2020 - 2021

Các em sinh viên K60 chờ thông báo đóng học phí GDTC từ Phòng Đào tạo. Sau đó các em đóng học phí tại Phòng Tài Vụ, không đóng học phí tại Văn phòng Trung tâm GDTC