THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC GIẢNG DẠY ONLINE HỌC KỲ IIA 2020-2021

Trung tâm GDTC Thông báo: Được sự Đồng ý của Ban Giám Hiệu, Trung Tâm Giáo dục thể chất tổ chức giảng dạy online cho các em sinh viên đã đăng ký tín chỉ Học kỳ 2A năm học 2020-2021, do đó các em sinh viên sẽ học và tập theo Video của các Thầy Cô Trung Tâm thực hiện (dưới đây) ! Sau đó các em chủ động liên lạc với các Thày Cô giảng dạy trực tiếp Nhóm học của mình để Thầy Cô hướng dẫn về các phương pháp tập luyện và cách đánh giá về kết thúc môn học!

Danh sách giáo viên xem tại đây: http://gdtc.vimaru.edu.vn/content/lien-he

Cảm ơn tất cả các em và chúc các em ở nhà an toàn, giữ gìn sức khỏe cho mình và gia đình , mong sẽ sớm gặp lại các em tại Mái Trường Đại dương thân yêu! Đừng quên rèn luyện thể chất mỗi ngày nhé! Thân ái

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II A - NĂM HỌC 2020 - 2021

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IIA. - NĂM HỌC 2020 - -
(Bắt đầu từ ….. - ….)
                           
STT                           Thứ-Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
      Tên GV Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Phạm Văn Tuất                        
2 Đỗ Quân Tùng   BC01 BR05 BR11   BC01 BR05 BR11        
      BR12       BR12        
3 Nguyễn Thái Bình   BD03 BD09   BR15 BD03 BD09   BR15      
    BC10       BC10          
4 Nguyễn Thị Xuân Huyền   BC05   BR09 CL09 BC05   BR09 CL09      
  BC02       BC02            
5 Trần Văn Nhật   BC03   BC15 BD19 BC03   BC15 BD19      
      BC14       BC14        
6 Nguyễn Thị Hồng Thắm   BR03 BR07   CL11 BR03 BR07   CL11      
        CL12       CL12      
7 Phạm Thanh Tùng   BR01 BD11 BD15 BD21 BR01 BD11 BD15 BD21      
                       
8 Phạm Thị Oanh     BC11   BC21   BC11   BC21      
    CL06   CL10   CL06   CL10      
9 Phạm Văn Xưởng   BD02 BC07 BC17 BC19 BD02 BC07 BC17 BC19      
  BC04       BC04            
10 Vũ Đức Vinh   DK01   BR13   DK01   BR13        
  DK02   BR10   DK02   BR10        
11 Trần Xuân Ngọc                        
                       
12 Nguyễn Thị Thương   CL02 CL05 CL07   CL02 CL05 CL07        
      BC16       BC16        
13 Nguyễn Thị Thủy   CL01 CL03 CL08   CL01 CL03 CL08        
    CL04       CL04          
14 Hoàng Tuấn Anh     BD05 BD16 BD17   BD05 BD16 BD17      
    BD06       BD06          
15 Nguyễn Đức Chỉnh   BD01 BC09   BC23 BD01 BC09   BC23      
  BR04       BR04            
Tệp đính kèm: 
AttachmentSize
File 27101-ky_thuat_boi_loi-n02.xlsx34.3 KB
File 27101-ky_thuat_boi_loi-n03.xlsx32.48 KB
File 27101-ky_thuat_boi_loi-n07.xlsx32.26 KB
File 27101-ky_thuat_boi_loi-n09.xlsx33.39 KB
File 27101-ky_thuat_boi_loi-n10.xlsx31.8 KB
File 27102-ky_thuat_dien_kinh-n01.xlsx35.03 KB
File 27102-ky_thuat_dien_kinh-n02.xlsx33.81 KB
File 27103-the_thao_chuyen_nganh_hang_hai-n10.xlsx34.56 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n01.xlsx33.98 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n02.xlsx34.37 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n03.xlsx34.03 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n04.xlsx34.04 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n05.xlsx33.92 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n07.xlsx34.04 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n09.xlsx34.02 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n10.xlsx34.31 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n11.xlsx34.05 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n14.xlsx34.04 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n15.xlsx34.16 KB
File 27201-ky_thuat_bong_chuyen-n16.xlsx34.02 KB
File 27202-ky_thuat_cau_long-n17.xlsx33.88 KB
File 27202-ky_thuat_cau_long-n18.xlsx33.94 KB
File 27202-ky_thuat_cau_long-n19.xlsx34.03 KB
File 27202-ky_thuat_cau_long-n20.xlsx34.04 KB
File 27202-ky_thuat_cau_long-n21.xlsx33.84 KB
File 27202-ky_thuat_cau_long-n22.xlsx34.12 KB
File 27202-ky_thuat_cau_long-n23.xlsx34.03 KB
File 27202-ky_thuat_cau_long-n24.xlsx34.11 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n01.xlsx34.03 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n03.xlsx34.03 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n04.xlsx34.03 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n05.xlsx34.06 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n07.xlsx33.94 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n09.xlsx34.06 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n10.xlsx34.25 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n11.xlsx34.05 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n12.xlsx34.29 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n13.xlsx33.58 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n15.xlsx33.7 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n19.xlsx33.99 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n20.xlsx33.92 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n21.xlsx35.26 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n26.xlsx34.04 KB
File 27203-ky_thuat_bong_ro-n29.xlsx33.48 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n01.xlsx34.04 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n02.xlsx34.02 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n03.xlsx33.98 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n05.xlsx34.65 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n06.xlsx34.2 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n09.xlsx34.87 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n11.xlsx34.18 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n15.xlsx35.26 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n16.xlsx35.55 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n17.xlsx34.08 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n19.xlsx34.05 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n21.xlsx34.02 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n25.xlsx34.08 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n27.xlsx34.03 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n29.xlsx34.01 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n33.xlsx34.09 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n35.xlsx33.93 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n39.xlsx34.66 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n41.xlsx34.05 KB
File 27204-ky_thuat_bong_da-n48.xlsx33.94 KB