Thông báo phát đồng phục GDTC

TT GDTC Hàng hải thông báo sẽ phát đồng phục GDTC vào các ngày 19/10 đến 26/10 cho khóa K58 và những SV học GDTC mà chưa có đồng phục. 

Mỗi bộ đồng phục gồm 3 sản phẩm, tổng giá trị: 280.000 đ

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort