THÔNG BÁO LÙI LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ THI LẠI ĐỢT 2 2015 - 2016

Vì thời gian đóng học phí thi lại đợt 2 (hoặc đợt 7 trên trang đăng ký) trùng ngày nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương nên Trung tâm GDTC lùi lịch đóng học phí từ 18/4/2016 sang ngày 19/04/2016.

 

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498