Thông báo đợt đóng học phí tháng 12/2020

Nhằm tạo điều kiện Xét tốt nghiệp đúng hạn cho các sinh viên năm cuối, Trung tâm GDTC thông báo mở đợt đóng học phí Tháng 12/2020, cụ thể như sau:

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng.

- Đối tượng: Các sinh viên năm cuối đã đạt đủ 4 tín chỉ và nợ học phí

- Thời gian: 07/12/2020, từ 14h - 16h30

Khi đi nộp học phí, sinh viên vui lòng mang theo Chứng minh thư (hoặc Thẻ căn cước) và Thẻ sinh viên.