THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ DÀNH CHO SV K59 TRỞ VỀ TRƯỚC

Nhằm tạo điều kiện xét tốt nghiệp cho các em sinh viên, Trung tâm GDTC mở lịch thu học phí DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN TỪ KHÓA 59 TRỞ VỀ TRƯỚC.

Thời gian: thứ 2 (01/02/2021) và thứ 3 (02/02/2021) 
Ca 1: 8h30 đến 10h
Ca 2: 14h30 đến 16h

Địa điểm: Văn phòng Trung tâm GDTC - Nhà thi đấu đa năng

Trân trọng thông báo.