THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ IB 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học kỳ IB cho sinh viên như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 10/10/2016 – 30/10/2016.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 31  tháng 10 năm 2016.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC, Sân vận động.

  • Thời gian học: 07/11/2016 đến 24/12/2016
  • Thời gian thi: sáng 7h00’; chiều 13h30’ từ ngày 24/12/2016.
  • Khi đi thi SV phải đeo thẻ, mặc đồng phục đúng quy định.
Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498