THÔNG BÁO BỔ SUNG V/V HỌC GDTC TRỰC TUYẾN

Trung tâm Giáo dục thể chất thông báo: dựa trên tình hình thực tế, nếu ngày 4 tháng 5 tất cả sinh viên quay lại trường học thì việc học trên online của sinh viên sẽ tương đương với 4 tuần học . Sau đó sinh viên sẽ tiếp tục học tại Trường trên các Nhóm học đã đăng ký trên Trung tâm GDTC , 3 tuần học tiếp theo thì sẽ kết thúc học phần 2A!

Nếu việc Sinh viên vẫn không thể đến Trường do dịch Covid 19 thì việc thực hiện các clip bài tập thể lực sẽ được coi như bài thi đánh giá học phần ky học 2A!

Cảm ơn Các em.!