Thông báo bổ sung đợt đăng ký dành cho K54 và các khóa về trước

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
TT GIÁO DC TH CHT HÀNG HI Đc lp - T do - Hnh phúc
Số: 34 /TB-GDTC-ĐT

Hi Phòng, ngày  30  tháng 11  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC b sung

            Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                  - Các Khoa/Viện;

                        - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Nhằm tạo điều kiện cho việc xét tốt nghiệp ra trường của sinh viên các khóa từ K54 trở về trước, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo bổ sung lịch đăng ký học phần GDTC và Câu lạc bộ như sau:

  • Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt
  • Thời gian đăng ký: T 08/12/201710/12/2017
  • Thời gian nộp lệ phí và tiếp sinh: Từ 8h00’ đến 11h00’ ngày 11/12/2017 tại Văn phòng Trung tâm GDTC (Tầng 2 nhà thi đấu đa năng phía bể bơi).
  • Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 11/12/2017 đến 24/12/2017.
  • Khi tập luyện SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                    

                                                                                              TRUNG TÂM GDTC HH

                                                                                                          GIÁM ĐC

                                                                                                            (Đã ký)

 

               Phm Văn Tut

Mọi thắc mắc, trao đổi liên hệ qua Facebook Trung tâm Giáo dục thể chất tại địa chỉ: https://www.facebook.com/gdtchh

 

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort