THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2B - NĂM HỌC 2015-2016

Lịch thi: Ngày 21/5/2016 (Thứ 7) (Sáng từ 7h00, chiều từ 13h30)

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498