THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2B - NĂM HỌC 2015-2016

Lịch thi: Ngày 21/5/2016 (Thứ 7) (Sáng từ 7h00, chiều từ 13h30)