Mở đợt đóng học phí bổ sung dành cho các sinh viên năm cuối

Nhằm tạo điều kiện Xét tốt nghiệp trong thời gian tới thuận lợi, Trung tâm GDTC thông báo mở thêm đợt đóng học phí bổ sung Tháng 3/2020, cụ thể như sau:

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng.

- Đối tượng: Các sinh viên đã đạt đủ 4 tín chỉ và nợ học phí

- Thời gian: 23/03/2020, từ 8h đến 10h30

Khi đi nộp học phí, sinh viên vui lòng mang theo Chứng minh thư (hoặc Thẻ căn cước) và Thẻ sinh viên. 

Đối với sinh viên K60 đóng học phí tại phòng Tài vụ.