Mở đợt đăng ký Học kỳ Thi lại đợt 1 năm học 2015 - 2016

Thời gian đăng ký: Từ 01/09/2015 đến 30/09/2015

8 môn học: 

  1. Điền kinh
  2. Bóng rổ
  3. Bóng chuyền
  4. Cầu lông
  5. Bóng đá
  6. Thể thao hàng hải
  7. Bơi lội
  8. Lý luận giáo dục thể chất 

Số lớp: 16