LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ IB – NĂM HỌC 2016- 2017

Căn cứ kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất Học kỳ IB, năm học 2016 – 2017, đợt học từ 07/1 đến 24/12/2016 của sinh viên chính quy Hệ Đại học và Cao đẳng, Trung tâm GDTC bố trí lịch thi và phân công cán bộ coi thi các môn.Thời gian thi: Thứ 7, ngày 24/12/2016 (Sáng từ 7h00, Chiều từ 13h30)

Xem chi tiết trong tệp đính kèm

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498