LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ IA – NĂM HỌC 2016- 2017

Căn cứ kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất Học kỳ IA, năm học 2016 – 2017, đợt học từ 01/8 đến 17/9/2016 của sinh viên chính quy Hệ Đại học và Cao đẳng, Trung tâm GDTC bố trí lịch thi và phân công cán bộ coi thi các môn. Thời gian thi: Thứ 7, ngày 17/9/2016(Sáng từ 7h00, Chiều từ 13h30)

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498