LỊCH THI GDTC HỌC KỲ IIB NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ kế hoạch học tập môn học Giáo dục thể chất Học kỳ IIB, năm học 2015 – 2016, đợt học từ 04/04 đến 21/5/2016 của sinh viên chính quy Hệ Đại học và Cao đẳng, Trung tâm GDTC bố trí lịch thi và phân công cán bộ coi thi các môn ngày Thứ 7 (21/5/2016) như sau:

 

TT

NHÓM/LỚP

MÔN THI

THỜI GIAN

CÁN BỘ COI THI

Buổi

Thời gian

CBCT 1

CBCT 2

1

BL. N01

BƠI LỘI

SÁNG

Từ 07h00

Đến 08h30

 

 

2

BL. N02

3

BL. N03

4

BL. N04

5

BD. N01

BÓNG ĐÁ

Từ 08h30

Đến 10h00

6

BD. N03

7

BD. N04

8

ĐK. N01

ĐIỀN KINH

SÁNG

Từ 07h00

Đến 08h00

 

 

9

ĐK. N03

10

BL. N11

BƠI LỘI

Từ 08h00

Đến 10h00

11

BL. QKĐ.CĐ

12

BL. ĐTĐ.CĐ

13

BL. MKT.CĐ

14

BL. ĐKT.CĐ

15

BC. N01

BÓNG CHUYỀN

SÁNG

Từ 07h00

Đến 08h30

 

 

16

BC. N03

17

BC. N05

18

BC. N07

19

BC. N02

Từ 08h30

Đến 10h00

20

BC. N04

21

BC. N06

22

BC. N08

23

BL. N14

BƠI LỘI

CHIỀU

Từ 13h30

Đến 15h00

 

 

24

BL. N15

25

BL. N17

26

BL. N18

27

BL.KTB.CĐ1

Từ 15h00

Đến 16h00

28

BL.KTB.CĐ1

29

BC. N09

BÓNG CHUYỀN

CHIỀU

Từ 13h30

Đến 14h30

 

 

30

BC. N10

31

BC. N11

32

BC. N12

33

ĐK. N09

ĐIỀN KINH

Từ 14h30

Đến 16h00

34

ĐK. N11

35

BĐ. N09

BÓNG ĐÁ

CHIỀU

Từ 13h30

Đến 15h00

 

 

36

BĐ. N10

37

BĐ. N11

38

BR.QKT.CĐ

BÓNG RỔ

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort