KIỂM TRA TÌNH TRẠNG XÉT TỐT NGHIỆP

Các em vui lòng kiểm tra tình trạng xét tốt nghiệp của mình bằng cách đăng nhập vào hệ thống đăng ký http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt, kết quả xét tốt nghiệp ở ngay ngoài trang tổng quan. Các em có thể tải File danh sách các bạn đã được xét tốt nghiệp theo địa chỉ: http://ouo.io/XHn8zT 

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498