Đợt đăng ký học kỳ IIA 2015 - 2016 và Thời khóa biểu

Thời gian đăng ký: Từ 05/01/2016 đến 20/01/2016

6 môn học: 
Điền kinh
Bóng rổ
Bóng chuyền
Cầu lông
Bóng đá
Thể thao hàng hải 

Chú ý: Thời gian thu học phí: Ngày 21, 22 tháng 01 năm 2016. Buổi sáng từ 8h00 - 10h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00. 

THỜI KHÓA BIỂU DOWNLOAD TẠI TỆP ĐÍNH KÈM

mersin escort