DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2020

KHÓA 55

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 55373 Nguyễn Văn Duyên 27/09/1996
2 56495 Đặng Thị Linh Đan 17/12/1996
3 59031 Phạm Mạnh Hiệp 07/03/1996
4 56192 Vũ Đức Huy 03/08/1996
5 55641 Vũ Ngọc Linh 06/11/1995
6 56082 Nguyễn Văn Nam 07/12/1996
7 55649 Trần Văn Quyền 13/05/1996
8 59066 Lê Duy Thành 28/10/1996
9 56223 Phạm Văn Tuấn 08/09/1996

KHÓA 56

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 65772 Lưu Đức Anh 29/11/1997
2 62936 Trần Thế Anh 24/12/1997
3 66249 Tạ Đức Bình 19/02/1997
4 64021 Phạm Minh Chiến 14/01/1996
5 65209 Nguyễn Quốc Cường 08/09/1997
6 64708 Trần Hoàng Dương 02/10/1997
7 63540 Phạm Văn Hồng 01/07/1997
8 65641 Dương Quốc Hưng 08/11/1997
9 63464 Ngô Ngọc Lan 23/11/1997
10 56145 Cao Hồng Nhân 27/05/1996
11 63124 Trần Anh Nhật 27/10/1997
12 64009 Phạm Ngọc Phương 19/06/1997
13 63471 Nguyễn Vinh Quang 27/07/1997
14 63436 Vũ Thế Sơn 16/11/1997
15 64481 Nguyễn Văn Thành Thái 18/07/1996
16 63964 Nguyễn Đức Thanh 21/03/1997
17 66230 Nguyễn Đức Tín 11/02/1997
18 62611 Lê Tất Toàn 30/08/1997
19 62564 Vũ Văn Toàn 16/11/1996
20 62830 Nguyễn Đình Trung 08/08/1997
21 65198 Nguyễn Anh Tuấn 13/05/1997

KHÓA 57

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 67737 Hoàng Đức Cường 09/01/1998
2 70368 Vũ Bình Dương 10/10/1998
3 67247 Dương Tiến Đạt 08/08/1998
4 67044 Bùi Trung Hiếu 03/11/1998
5 62589 Nguyễn Mạnh Hùng 05/10/1997
6 69780 Phan Hoài Nam 18/06/1998
7 69701 Phùng Yến Nhi 02/10/1998
8 66143 Trần Phát 01/01/1997
9 69117 Nguyễn Thế Phong 20/12/1998
10 67019 Bùi Hoàng Việt 24/10/1998
11 68575 Nguyễn Thị Thanh Xuân 12/04/1998

KHÓA 58

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 74148 Nguyễn Anh Dũng 29/09/1999
2 73497 Đào Thị Phương Thảo 06/03/1999
3 75319 Phan Thu Trang 06/11/1999