DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2020

KHÓA 55

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 58346 Nguyễn Phương Anh 13/07/1996
2 57229 Nguyễn Đại Dương 21/12/1996
3 56311 Phạm Hữu Tuấn 04/12/1996

KHÓA 56

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 63818 Hồ Hoàng Anh 20/02/1997
2 62409 Phạm Đức Bái 07/11/1997
3 63308 Phạm Minh Châu 28/12/1997
4 64704 Nguyễn Thành Công 05/03/1997
5 62665 Nguyễn Thành Công 02/08/1997
6 62892 Dương Đặng Cường 26/12/1997
7 62743 Nguyễn Việt Cường 12/09/1997
8 ISE63527 Đàm Thùy Dung 08/05/1997
9 63670 Nguyễn Hoàng Dương 27/02/1997
10 63830 Vũ Văn Dương 30/01/1997
11 63314 Lê Minh Đạt 17/04/1997
12 62621 Nguyễn Thành Đô 14/10/1997
13 62706 Dương Việt Đức 19/01/1997
14 61790 Nguyễn Văn Đức 22/06/1997
15 64451 Nguyễn Thanh Giang 25/12/1994
16 64151 Vũ Hoàng Hải 08/12/1996
17 62988 Phạm Đức Hùng 12/09/1997
18 64070 Phạm Quang Huy 24/10/1997
19 62591 Nguyễn Hữu Khánh 09/01/1997
20 62804 Nguyễn Ngọc Văn Linh 04/01/1997
21 64731 Trần Thùy Linh 18/03/1997
22 64732 Nguyễn Thanh Loan 18/09/1997
23 63613 Phạm Hồng Nam 13/09/1997
24 64735 Cao Thị Ngọc Ngà 14/08/1997
25 63196 Vũ Đình Phú 21/07/1996
26 63082 Nguyễn Đức Anh Quân 20/10/1997
27 65798 Phạm Minh Quang 10/09/1997
28 64814 Nguyễn Thế Thái 25/11/1997
29 65801 Đoàn Đức Thắng 02/07/1997
30 62768 Nguyễn Văn Thắng 06/12/1997
31 63165 Trần Xuân Thắng 09/06/1997
32 63131 Đỗ Tiến Thành 24/03/1997
33 64013 Đào Văn Thiêm 15/10/1997
34 62876 Đặng Quang Tiến 25/12/1997
35 64441 Lê Quang Trung 31/03/1997
36 63009 Nguyễn Quốc Trung 16/02/1997
37 63010 Nguyễn Văn Trung 08/09/1997
38 65532 Lê Anh Tùng 14/07/1997
39 64056 Nguyễn Thế Tùng 09/02/1997
40 63741 Quản Trọng Việt 21/07/1997

KHÓA 57

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 67105 Bùi Hải Anh 24/02/1998
2 67641 Đặng Phương Anh 16/09/1998
3 67376 Đào Dương Anh 15/07/1998
4 67532 Đinh Tuấn Anh 19/03/1998
5 64219 Nguyễn Thị Kim Anh 25/08/1997
6 69515 Phạm Hoàng Anh 22/11/1998
7 70446 Vũ Kim Anh 14/03/1998
8 67083 Bùi Doãn Bình 16/09/1998
9 68660 Nguyễn Thị Minh Chi 28/09/1998
10 61839 Trần Linh Chi 12/09/1997
11 68557 Nguyễn Thành Công 17/08/1998
12 67004 Bùi Mạnh Cường 14/06/1998
13 67123 Bùi Duyên Duy 06/04/1998
14 70367 Vũ Đức Duy 04/08/1998
15 68224 Lê Quang Đạo 06/06/1998
16 70498 Vũ Hoàng Đạo 26/01/1998
17 69556 Phạm Công Phúc Đạt 09/05/1998
18 70417 Vũ Tất Đạt 09/07/1998
19 70305 Vũ Thành Đạt 03/03/1998
20 69067 Nguyễn Ngọc Mỹ Điệp 11/12/1998
21 67511 Đinh Văn Đức 02/02/1998
22 67889 Hoàng Bá Đức 01/02/1998
23 70297 Vũ Duy Đức 15/03/1998
24 67799 Hoàng Thị Giang 15/09/1998
25 69284 Nguyễn Trường Giang 02/01/1998
26 68998 Nguyễn Văn Giang 19/07/1995
27 70397 Vũ Thị Ngọc 29/12/1998
28 67479 Đào Tiến Hải 21/12/1998
29 68566 Nguyễn Ngọc Hải 03/02/1998
30 69605 Phạm Văn Hai 07/06/1998
31 69096 Nguyễn Văn Hân 11/03/1998
32 69278 Nguyễn Thúy Hằng 25/01/1998
33 70399 Vũ Trọng Hiền 05/07/1998
34 68175 Lê Văn Hiếu 14/08/1998
35 70516 Vũ Minh Hiếu 15/09/1998
36 70402 Vũ Minh Hiếu 24/08/1998
37 69150 Nguyễn Thanh Hòa 06/01/1998
38 70445 Vũ Văn Hoàn 25/11/1998
39 67163 Bùi Việt Hoàng 24/12/1998
40 67655 Đàm Như Hoàng 05/02/1998
41 69246 Nguyễn Huy Hoàng 04/09/1998
42 68950 Nguyễn Khánh Hoàng 20/07/1998
43 68656 Nguyễn Mạnh Hoàng 13/03/1998
44 63154 Nguyễn Việt Hoàng 14/07/1997
45 63793 Nguyễn Vũ Minh Hoàng 04/01/1997
46 67132 Bùi Đình Huấn 02/05/1998
47 67867 Hoàng Anh Hùng 11/05/1998
48 68201 Lê Đức Hùng 06/02/1998
49 67787 Hà Thúy Hường 21/07/1998
50 68080 Lê Thị Diệu Hương 06/09/1997
51 68877 Nguyễn Thị Quế Hương 04/07/1998
52 69553 Phan Thị Quỳnh Hương 23/09/1998
53 68261 Lê Quang Huy 20/12/1998
54 68571 Nguyễn Đức Huy 23/12/1998
55 62502 Nguyễn Văn Huy 04/04/1997
56 70158 Triệu Đình Huy 31/08/1998
57 67439 Đồng Sỹ Huỳnh 07/04/1998
58 70057 Trần Thành Khánh 02/09/1998
59 67103 Bùi Công Anh Khoa 31/07/1998
60 67605 Đặng Trọng Khối 12/10/1998
61 64203 Phạm Ngọc Kiên 04/10/1997
62 70000 Trần Hồng Kiên 30/04/1998
63 69588 Phạm Đắc Kỳ 02/10/1998
64 69650 Phạm Quốc Lâm 13/12/1998
65 69620 Phạm Xuân Lâm 04/10/1998
66 70147 Trần Văn Tùng Lâm 27/08/1998
67 67569 Đặng Hoàng Linh 27/04/1998
68 67434 Đoàn Khánh Linh 14/02/1998
69 68140 Lê Vũ Cẩm Linh 23/04/1998
70 68173 Lương Thùy Linh 12/05/1998
71 68875 Nguyễn Thùy Linh 16/01/1998
72 68956 Nguyễn Hải Long 26/05/1998
73 70125 Trần Thành Long 25/06/1998
74 68753 Nguyễn Thị Thanh Mai 25/01/1998
75 69700 Phạm Thị Thanh Mai 04/06/1998
76 67259 Dương Đức Mạnh 08/09/1998
77 70188 Trương Hải Nam 17/07/1998
78 69072 Nguyễn Thế Ngọc 23/02/1998
79 68973 Nguyễn Dương Nguyên 24/04/1998
80 68886 Nguyễn Ngọc Phương Nguyên 21/04/1998
81 70546 Vũ Thái Ninh 02/11/1998
82 69158 Nguyễn Hồng Phong 11/02/1998
83 67759 Hà Minh Phú 05/11/1998
84 69100 Nguyễn Minh Phú 22/10/1998
85 67898 Hồ Hiếu Phúc 05/11/1998
86 67576 Đặng Đức Phương 15/10/1998
87 69224 Nguyễn Văn Phương 03/05/1998
88 69716 Phạm Thị Hồng Phương 15/06/1998
89 69162 Nguyễn Hữu Quang 17/11/1998
90 68879 Nguyễn Sĩ Quang 20/08/1998
91 70129 Trần Văn Quang 26/10/1998
92 70363 Vũ Nhật Quang 08/12/1998
93 68939 Nguyễn Thị Quê 19/12/1998
94 67556 Đỗ Trường Sơn 26/11/1998
95 70370 Vũ Thái Sơn 24/05/1998
96 68663 Nguyễn Hoàng Tân 17/04/1998
97 69748 Phạm Nguyễn Nhật Tân 20/07/1998
98 68953 Nguyễn Đức Anh Thái 15/04/1998
99 69111 Nguyễn Cảnh Thăng 10/07/1998
100 69281 Nguyễn Tất Thắng 20/08/1998
101 70181 Trần Đức Thắng 12/06/1998
102 67581 Đỗ Công Thành 21/06/1998
103 69578 Phạm Công Thành 10/02/1998
104 70134 Trần Đức Thành 03/07/1998
105 70003 Trương Văn Thành 14/07/1998
106 70507 Vũ Đình Thành 25/05/1998
107 68958 Nguyễn Phương Thảo 28/07/1998
108 67495 Đào Đức Thiện 10/01/1998
109 69035 Nguyễn Đức Thịnh 13/09/1998
110 69439 Phạm Thị Xuân Thu 19/10/1998
111 67645 Đặng Minh Thức 15/10/1998
112 68124 Lê Minh Thúy 18/09/1998
113 68868 Nguyễn Đức Tiến 11/11/1998
114 70004 Tô Văn Tín 28/01/1998
115 68180 Lê Quí Toàn 07/02/1998
116 67831 Hà Thị Thu Trang 06/10/1998
117 64325 Nguyễn Thị Minh Trang 08/03/1997
118 69653 Phạm Kiều Linh Trang 05/07/1998
119 68450 Nguyễn Thành Trung 23/10/1998
120 69619 Phan Thành Trung 11/04/1998
121 67138 Bùi Văn Trường 08/10/1998
122 68013 Lưu Phú Trường 07/02/1998
123 68926 Nguyễn Thanh 05/07/1998
124 69128 Nguyễn Đức Tuấn 10/07/1998
125 69174 Nguyễn Văn Tuân 18/06/1998
126 69722 Phạm Minh Tuấn 20/09/1997
127 68899 Nguyễn Thanh Tùng 05/07/1998
128 69018 Nguyễn Thanh Tùng 03/09/1998
129 69560 Phạm Văn Tùng 02/05/1998
130 69093 Nguyễn Thị Uyên 21/10/1998
131 70020 Trần Thế Việt 04/08/1998
132 67712 Đào Mạnh Vinh 24/01/1998
133 68205 Lê Hiển Vinh 13/11/1998

KHÓA 58

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 75399 Trần Đăng An 18/07/1999
2 73224 Đặng Quang Anh 04/02/1999
3 73210 Đào Phúc Anh 18/10/1999
4 73211 Đào Phương Anh 12/08/1999
5 73565 Hoàng Thế Anh 16/05/1999
6 73725 Lê Đức Anh 24/12/1999
7 76424 Lương Kim Anh 03/12/1999
8 74031 Nguyễn Ngọc Anh 17/10/1999
9 76951 Nguyễn Phương Anh 11/12/1999
10 76442 Nguyễn Thị Lan Anh 11/08/1999
11 74079 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/03/1999
12 74074 Nguyễn Vũ Duy Anh 24/07/1999
13 75007 Phạm Tiến Anh 15/05/1999
14 69926 Trần Thị Ngọc Ánh 18/05/1998
15 75419 Trần Việt Anh 25/02/1999
16 75428 Trần Xuân Bách 27/10/1999
17 73237 Đinh Văn Bảng 30/04/1999
18 74090 Nguyễn Đức Bình 02/09/1999
19 75028 Phạm Đức Cảnh 12/01/1999
20 73743 Lương Minh Châu 28/08/1999
21 74105 Nguyễn Thị Linh Chi 12/09/1999
22 73753 Lương Trung Chính 20/10/1999
23 73742 Lương Công Chứ 20/06/1999
24 74117 Nguyễn Thành Chung 18/11/1999
25 73708 Khương Danh Cường 04/05/1999
26 74132 Nguyễn Quốc Cường 15/01/1999
27 75442 Trần Mạnh Cường 04/12/1999
28 75446 Trần Hoàng Ngọc Diệp 21/11/1999
29 73260 Đỗ Đức Doanh 04/06/1999
30 73178 Dương Khương Duệ 03/11/1999
31 73012 Bùi Duy Dũng 31/10/1999
32 73262 Đặng Thùy Dung 03/05/1999
33 74153 Nguyễn Mạnh Dũng 31/03/1999
34 75043 Phạm Tiến Dũng 27/09/1999
35 75833 Vũ Tiên Dũng 27/12/1999
36 74186 Nguyễn Sơn Dương 03/05/1999
37 74194 Nguyễn Tùng Dương 19/09/1999
38 75468 Trần Thị Thùy Dương 04/07/1999
39 73988 Mai Lê Anh Duy 29/09/1999
40 74169 Nguyễn Khương Duy 20/03/1999
41 74196 Ngô Thị Đào 08/08/1999
42 74241 Nguyễn Văn Đạt 22/08/1999
43 74222 Nguyễn Sỹ Đồng 12/10/1999
44 75065 Phạm Văn Đức 19/02/1999
45 74244 Nguyễn Hương Giang 12/08/1999
46 74247 Nguyễn Trường Giang 19/02/1999
47 74249 Ninh Hoài Giang 26/06/1999
48 71163 Phạm Thu 17/06/1998
49 74279 Nguyễn Quang Hải 26/04/1999
50 75507 Trần Ngọc Hải 15/03/1999
51 75531 Trần Thị Đức Hạnh 11/04/1999
52 73306 Đặng Nhật Hào 07/07/1999
53 73606 Hoàng Thị Hảo 13/01/1999
54 73312 Đỗ Thị Hiền 20/04/1999
55 76402 Bùi Công Hiếu 15/04/1999
56 73553 Đỗ Văn Hiếu 12/10/1999
57 73805 Lê Trung Hiếu 15/02/1998
58 74296 Nghiêm Trọng Hiếu 19/04/1999
59 74307 Nguyễn Minh Hiếu 12/09/1999
60 74313 Nguyễn Sơn Hiếu 30/03/1999
61 75870 Vũ Đình Hiếu 17/07/1999
62 74352 Nguyễn Thanh Hoa 23/09/1999
63 73340 Đồng Văn Hoàng 06/08/1999
64 73817 Lê Phạm Huy Hoàng 27/04/1999
65 73820 Lê Việt Hoàng 31/10/1999
66 75106 Phạm Thị Sóng Hồng 02/11/1999
67 73345 Đặng Thị Huệ 12/09/1999
68 73361 Đỗ Thị Thanh Hương 01/04/1999
69 73843 Lê Thị Hương 19/04/1999
70 74435 Nguyễn Lan Hương 14/05/1999
71 74398 Nguyễn Quang Huy 19/02/1999
72 73831 Lã Thị Thu Huyền 18/07/1999
73 74412 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/10/1999
74 75905 Vũ Thị Thanh Huyền 21/02/1999
75 73623 Hoàng Gia Khải 03/09/1999
76 75583 Trần Quốc Khánh 22/03/1999
77 74462 Nguyễn Trung Kiên 24/02/1999
78 75165 Phạm Hoàng Kiên 06/10/1999
79 74440 Ngô Xuân Kỳ 13/01/1999
80 75155 Phùng Trung Kỳ 18/05/1999
81 75171 Phạm Tùng Lâm 03/09/1999
82 73188 Dương Thị Ngọc Lan 29/09/1999
83 74482 Ngô Thị Phương Liên 13/10/1999
84 74497 Nguyễn Nhật Linh 13/02/1999
85 75604 Trần Thị Thùy Linh 24/09/1999
86 75931 Vũ Quang Linh 08/03/1999
87 75933 Vũ Thùy Linh 24/10/1999
88 74524 Nguyễn Phương Loan 24/06/1999
89 73399 Đào Đức Long 17/12/1999
90 75186 Phạm Tùng Long 26/01/1999
91 74533 Nguyễn Văn Luân 29/05/1999
92 75192 Phạm Ngọc Lưu Ly 03/12/1999
93 74543 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23/02/1999
94 73415 Đặng Ngọc Minh 08/10/1999
95 75199 Phạm Hồng Minh 27/05/1999
96 75943 Vũ Tấn Minh 04/02/1999
97 73072 Bùi Phương Nam 05/09/1999
98 75631 Tiên Văn Nam 18/07/1999
99 75641 Trần Văn Năm 25/11/1999
100 75947 Võ Hoàng Nam 07/11/1999
101 74604 Nguyễn Thị Nga 29/12/1999
102 75953 Vũ Hoàng Nga 10/04/1999
103 73644 Hà Thị Ngân 21/01/1999
104 75955 Vũ Thị Thu Ngân 06/09/1999
105 73648 Hoàng Hữu Nghĩa 24/08/1999
106 75959 Vũ Thị Ngọc 26/02/1999
107 74635 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/05/1999
108 73652 Hoàng Thị Phương Nhung 25/02/1999
109 74650 Nguyễn Thị Nhung 04/05/1999
110 74652 Nguyễn Tuyết Nhung 09/03/1999
111 75234 Phạm Hồng Nhung 01/01/1999
112 76461 Phạm Quang Ninh 18/01/1999
113 76493 Vũ Đức Ninh 27/01/1999
114 75239 Phạm Thị Quỳnh Oanh 28/03/1999
115 67246 Dương Thị Thu Phương 18/03/1998
116 73658 Hoàng Hà Phương 18/08/1999
117 74694 Nguyễn Thị Thu Phương 31/07/1999
118 75977 Vũ Thị Thu Phương 14/05/1999
119 73475 Đinh Quang Quý 19/01/1999
120 73717 Kiều Quang Quyền 13/06/1999
121 75264 Phạm Ngọc Quyền 17/12/1999
122 75687 Trịnh Như Quyền 21/01/1999
123 76412 Đặng Trọng Quyết 09/11/1999
124 73480 Đào Văn Quyết 27/07/1999
125 74717 Nguyễn Công Quyết 06/05/1999
126 75984 Vũ Thị Ngọc Quỳnh 12/11/1999
127 76266 Nguyễn Bảo Sang 02/01/1999
128 74735 Nguyễn Thành Sơn 29/07/1999
129 73487 Đồng Thị Hảo Tâm 08/01/1999
130 75999 Vũ Minh Tân 05/10/1999
131 76002 Vũ Văn Thái 10/11/1999
132 73492 Đinh Quốc Thắng 25/05/1999
133 67725 Hoàng Đức Thắng 26/08/1998
134 75708 Trần Đức Thắng 23/04/1999
135 75715 Trương Anh Thắng 02/09/1999
136 73915 Lê Văn Thành 18/08/1999
137 74750 Nguyễn Huệ Thanh 25/08/1999
138 74753 Nguyễn Thị Hải Thanh 03/01/1999
139 74772 Nguyễn Trung Thành 15/10/1999
140 73927 Lầu Thị Phương Thảo 17/03/1998
141 74801 Nguyễn Văn Thảo 09/12/1999
142 76028 Vũ Thị Phương Thảo 22/02/1999
143 73918 Lê Văn Thiện 28/11/1999
144 75301 Phạm Thị Hồng Thu 23/05/1999
145 73110 Bùi Đức Thuận 25/10/1999
146 74824 Nguyễn Xuân Thường 05/06/1999
147 73508 Đinh Hữu Nhật Tiến 11/11/1999
148 74851 Nguyễn Minh Trang 29/06/1999
149 74853 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/05/1999
150 74862 Nguyễn Thị Thu Trang 19/04/1999
151 74859 Nguyễn Thị Thu Trang 24/02/1999
152 74889 Nguyễn Thành Trung 24/05/1999
153 75766 Trần Huy Trung 16/01/1999
154 76056 Vũ Quang Trung 27/08/1999
155 74894 Nguyễn Minh Trường 18/07/1999
156 76457 Nguyễn Thanh Tuấn 29/06/1999
157 74921 Nguyễn Thanh Tùng 23/12/1999
158 75352 Phạm Sơn Tùng 01/10/1999
159 75776 Trương Duy Tùng 20/06/1999
160 75778 Trần Lương Uyên 02/04/1999
161 75786 Trương Đức Việt 07/10/1999
162 73544 Đỗ Thế Vinh 17/12/1999
163 74943 Nguyễn Trường Phú Vinh 14/04/1999
164 73979 Lưu Hải Yến 29/10/1999

KHÓA 59

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 77006 Lê Thị Thu An 06/02/2000
2 77010 Nguyễn Phương An 28/12/2000
3 77034 Đặng Châu Anh 19/07/2000
4 77227 Đào Ngọc Ánh 25/06/2000
5 77048 Đỗ Thị Vân Anh 17/10/2000
6 77047 Đỗ Thị Vân Anh 11/06/2000
7 77074 Lê Thị Tú Anh  
8 77081 Mai Quỳnh Anh 08/08/2000
9 77083 Ngô Lê Anh 18/10/2000
10 77099 Nguyễn Lan Anh 06/04/2000
11 77111 Nguyễn Quỳnh Anh 13/02/2000
12 77120 Nguyễn Thị Kim Anh 08/06/2000
13 77122 Nguyễn Thị Lan Anh 03/06/2000
14 77124 Nguyễn Thị Minh Anh 08/10/2000
15 77131 Nguyễn Thị Phương Anh 29/02/2000
16 77130 Nguyễn Thị Phương Anh 28/11/2000
17 77151 Phạm Ngọc Anh 24/06/2000
18 77160 Phạm Thị Diệp Anh 25/11/2000
19 77164 Phạm Thị Ngọc Anh  
20 77171 Phạm Tú Anh 29/12/2000
21 77176 Tạ Hồng Anh 26/03/2000
22 77186 Trần Lan Anh 17/03/2000
23 77202 Trần Tiến Anh 07/01/2000
24 77215 Vũ Phương Anh 27/08/2000
25 77287 Phạm Thị Thanh Bình 02/08/2000
26 77298 Phạm Thị Minh Châu 12/01/2000
27 77311 Nguyễn Thị Linh Chi 01/06/2000
28 77316 Vũ Kim Chi 10/10/2000
29 77356 Phan Xuân Công 11/07/2000
30 77358 Nguyễn Thị Cúc 25/07/2000
31 77388 Phạm Tiến Cường 11/09/2000
32 77409 Vũ Thế Diệu 10/10/2000
33 77428 Đỗ Hoàng Dũng 03/05/2000
34 77506 Lê Đức Dưỡng 13/12/2000
35 77484 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/11/2000
36 77496 Trần Ánh Dương 01/11/2000
37 77504 Vũ Thùy Dương 10/01/2000
38 77505 Vũ Tùng Dương 17/06/2000
39 77522 Nguyễn Hữu Duy 21/10/2000
40 77532 Phạm Văn Duy 27/10/2000
41 77535 Trần Khánh Duy 14/01/2000
42 77559 Phạm Văn Đại 04/09/2000
43 77572 Phạm Thanh Đặng 17/04/2000
44 77575 Phạm Thị Đào 24/08/2000
45 77579 Đinh Văn Đạt 08/08/2000
46 77582 Đỗ Tiến Đạt 03/01/2000
47 77651 Vũ Hữu Đạt 08/07/2000
48 77677 Bùi Hữu Đức  
49 77721 Nguyễn Tiến Được 23/03/2000
50 77725 Đào Thị Hương Giang 01/09/2000
51 77755 Phí Hữu Hưng Giang 30/03/2000
52 77763 Đàm Thị Thu 10/05/2000
53 77771 Đoàn Thị 08/04/2000
54 77800 Phạm Thị Thu 19/06/2000
55 77816 Trần Phương Hạ 24/12/1999
56 77805 Trần Thị Thu 22/12/2000
57 76498 Vũ Phương 10/06/1999
58 77817 Vũ Thị Thu Hạ 04/09/2000
59 77826 Nguyễn Đoàn Hải 15/08/2000
60 77849 Vũ Ngọc Khải Hân 28/08/2000
61 77859 Đặng Thị Thu Hằng 21/06/2000
62 77866 Lê Minh Hằng 23/03/2000
63 77867 Mai Thị Thanh Hằng 07/07/2000
64 77868 Ngô Thanh Hằng 11/12/2000
65 77880 Vũ Thu Hằng 15/02/2000
66 77881 Vũ Thúy Hằng 08/02/2000
67 77892 Lê Thị Mỹ Hạnh 07/02/2000
68 77896 Nguyễn Thị Hạnh 08/05/2000
69 77910 Nguyễn Văn Hậu 17/12/2000
70 77915 Bùi Thị Thu Hiền 12/08/2000
71 77965 Đỗ Tuấn Hiệp 22/06/2000
72 78028 Nguyễn Văn Hiếu 25/07/2000
73 78033 Phạm Tiến Hiếu 31/12/2000
74 78035 Phạm Trung Hiếu 12/10/2000
75 78083 Nguyễn Thị Hòa 20/12/2000
76 78068 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 17/10/2000
77 78084 Phạm Thị Minh Hòa 16/08/2000
78 78088 Hoàng Thị Hoài 20/02/2000
79 78094 Phạm Thu Hoài 20/08/2000
80 78100 Phạm Minh Hoàn 06/04/2000
81 78103 Trần Thị Hoàn 08/05/2000
82 78115 Lê Huy Hoàng 06/04/2000
83 78141 Nguyễn Việt Hoàng 20/08/2000
84 78142 Nguyễn Việt Hoàng 22/11/2000
85 78154 Phạm Việt Hoàng 31/08/2000
86 78165 Vũ Huy Hoàng 01/05/2000
87 78167 Vũ Việt Hoàng  
88 78173 Dương Đức Hội 20/08/2000
89 78196 Nguyễn Thị Huệ 10/06/2000
90 78200 Nguyễn Thị Huệ 29/07/2000
91 78193 Phạm Thị Huế 18/09/2000
92 78239 Bùi Quang Hưng 25/10/2000
93 78207 Đỗ Sinh Hùng 29/02/2000
94 78223 Nguyễn Quang Hùng 19/05/2000
95 78311 Bùi Xuân Hưởng 07/07/1999
96 78312 Đỗ Thị Hưởng 06/05/2000
97 78285 Nguyễn Thị Hương 14/08/2000
98 78288 Nguyễn Thị Thanh Hương  
99 78324 Đặng Quốc Huy 15/09/2000
100 78332 Đoàn Quang Huy 10/10/2000
101 78340 Lê Quốc Huy 27/01/2000
102 78346 Nguyễn Hà Huy 27/07/2000
103 78366 Phạm Đức Huy 20/08/2000
104 78387 Vũ Quang Huy 24/03/2000
105 78386 Vũ Quang Huy 05/10/2000
106 78403 Nguyễn Hương Huyền 05/12/2000
107 78411 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 06/12/2000
108 78412 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/10/2000
109 78429 Trần Thị Thu Huyền 09/01/2000
110 78502 Lưu Trung Kiên 10/12/2000
111 78508 Nguyễn Trung Kiên 18/07/2000
112 78533 Bùi Thanh Lam 18/07/2000
113 78550 Trần Văn Lâm 17/04/2000
114 78554 Chu Thị Lan 26/10/2000
115 78565 Nguyễn Thị Ngọc Lan 11/04/2000
116 78567 Nguyễn Thu Lan 15/12/2000
117 78577 Bùi Hải Liên 29/11/2000
118 78579 Đỗ Thị Liên 02/05/2000
119 78584 Nguyễn Thị Liên 13/04/2000
120 78592 Đặng Đình Tuấn Linh 20/12/2000
121 78651 Nguyễn Thùy Linh  
122 78669 Phạm Thị Mai Linh 25/05/2000
123 78672 Phạm Thùy Linh  
124 78673 Phạm Thùy Linh 19/10/2000
125 78677 Phùng Trang Linh 07/03/2000
126 78691 Trần Thùy Linh 23/08/2000
127 78706 Vũ Phương Linh 13/06/2000
128 78770 Lê Việt Long 16/02/2000
129 78786 Nguyễn Hải Long 12/02/2000
130 78805 Nguyễn Ngọc Long 29/11/2000
131 78833 Phạm Đức Long 10/06/2000
132 78875 Trần Văn Long 26/06/2000
133 78915 Nguyễn Ngọc Lượng 12/02/2000
134 78941 Lê Thị Thanh Mai 23/02/2000
135 78953 Phạm Thị Phương Mai 10/03/2000
136 78959 Vũ Thị Mai 23/03/2000
137 79038 Phạm Quang Minh 30/12/2000
138 79053 Vũ Hoàng Minh 14/09/2000
139 79069 Nguyễn Thị Hà My 22/07/2000
140 79094 Lê Tiến Nam 20/01/2000
141 79098 Nguyễn Đoài Nam 15/02/2000
142 79134 Vũ Văn Nam 20/03/2000
143 79138 Hoàng Thị Thúy Nga 28/01/2000
144 79164 Nguyễn Thị Ngân 02/09/2000
145 79159 Nguyễn Thị Bảo Ngân 16/08/2000
146 79162 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/07/2000
147 79177 Nguyễn Duy Nghĩa 24/07/2000
148 79186 Phạm Thị Ngoan 03/06/2000
149 79187 Đặng Ánh Ngọc 21/06/2000
150 79189 Đinh Mỹ Ngọc 17/12/2000
151 79195 Lê Hồng Ngọc 26/10/2000
152 79209 Nguyễn Hữu Ngọc 14/07/2000
153 79218 Nguyễn Thị Ngọc 28/05/2000
154 79255 Ngô Thị Nguyệt 19/05/2000
155 79263 Đỗ Thị Nhân 07/11/2000
156 79261 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 23/04/2000
157 79265 Phạm Văn Nhân 29/11/1999
158 79279 Bùi Thảo Nhi 21/01/2000
159 79300 Bùi Thị Quỳnh Như 01/01/1999
160 79301 Nguyễn Quỳnh Như  
161 79322 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/09/2000
162 79321 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/08/2000
163 79333 Trịnh Thị Nhung 23/05/2000
164 79374 Phạm Hoàng Phong 25/04/2000
165 79379 Trịnh Quốc Phong 14/01/2000
166 79385 Nguyễn Văn Phú 14/09/2000
167 79392 Lê Hoàng Phúc 21/10/2000
168 79421 Đinh Thị Phương 09/01/2000
169 79449 Nguyễn Thị Phương 01/01/2000
170 79457 Nguyễn Thu Phương 23/09/2000
171 79465 Phạm Thị Hồng Phương 16/08/2000
172 79471 Trần Thu Phương  
173 79478 Vũ Thị Bích Phương 15/06/2000
174 79529 Nguyễn Nhật Quang 22/11/2000
175 79566 Dương Công Quyền 19/08/2000
176 79582 Lâm Thúy Quỳnh 28/07/2000
177 79585 Lê Thị Thúy Quỳnh 21/09/2000
178 79587 Nguyễn Ngọc Quỳnh 03/12/2000
179 79601 Trần Ngọc Quỳnh 19/10/2000
180 79604 Vũ Thị Như Quỳnh 07/11/2000
181 79605 Vũ Thị Thu Quỳnh 04/08/2000
182 79612 Phạm Văn Sang  
183 79619 Trần Trường Sinh 27/05/1998
184 79642 Nguyễn Ngọc Sơn  
185 79653 Nguyễn Văn Sơn 13/06/2000
186 79678 Đỗ Đức Tài 27/08/2000
187 79679 Lê Tuấn Tài 27/12/2000
188 79682 Trịnh Trọng Tài 20/11/2000
189 79691 Ngô Thành Tâm 10/12/2000
190 79693 Nguyễn Thanh Tâm 24/09/2000
191 79692 Nguyễn Thanh Tâm 12/10/2000
192 79700 Vũ Đức Tâm 10/09/2000
193 79715 Nguyễn Quốc Thái 04/03/2000
194 79740 Nguyễn Danh Thắng 02/10/2000
195 79724 Nguyễn Thế Thăng 01/10/2000
196 79758 Trần Minh Quang Thắng 27/02/1999
197 79795 Đào Duy Thành 11/01/2000
198 79808 Nguyễn Đức Thành 19/12/2000
199 79784 Nguyễn Thị Phương Thanh 27/11/2000
200 79816 Nguyễn Tiến Thành 11/03/2000
201 79845 Hoàng Thanh Thảo 06/06/2000
202 79847 Lê Hương Thảo  
203 79859 Nguyễn Thị Hương Thảo 26/12/2000
204 79865 Nguyễn Thị Thanh Thảo 24/06/2000
205 79868 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/12/2000
206 79921 Phạm Đức Thịnh 17/01/2000
207 79929 Đinh Thị Thoa 07/10/2000
208 79933 Nguyễn Thị Phương Thoa 23/10/2000
209 79939 Nguyễn Thu Thơm 02/10/2000
210 79940 Phạm Thị Thơm 30/12/2000
211 79948 Hà Minh Thu 06/12/2000
212 79950 Nguyễn Thị Minh Thu 30/05/2000
213 79953 Phạm Thị Minh Thu 21/10/2000
214 79964 Trần Minh Thư 29/02/2000
215 79976 Nguyễn Thị Hoài Thương  
216 79979 Phan Viết Thường 14/12/2000
217 79998 Đoàn Ngọc Thủy 20/01/2000
218 79990 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 07/05/2000
219 80015 Lưu Văn Tiến 27/12/2000
220 80068 Đoàn Thị Trang 27/10/2000
221 80069 Đoàn Thị Vân Trang 18/02/2000
222 80079 Lê Thu Trang 19/08/2000
223 80089 Nguyễn Thị Hà Trang 22/03/2000
224 80113 Nguyễn Thu Trang 24/05/2000
225 80125 Phạm Thị Trang 21/04/2000
226 80132 Phan Thu Trang 22/11/2000
227 80134 Quách Thị Thiên Trang 04/04/2000
228 80149 Vũ Thị Quỳnh Trang  
229 80151 Vũ Thùy Trang 12/10/2000
230 ISE80154 Trần Quang Triển  
231 80157 Đinh Thị Tuyết Trinh 28/05/2000
232 80161 Nguyễn Phương Trinh 22/10/2000
233 80184 Nguyễn Văn Trung 10/05/2000
234 80189 Trần Đức Trung 25/07/2000
235 80203 Lê Văn Trường 08/10/2000
236 80215 Phạm Quang Trường 06/10/1999
237 80228 Lương Anh 26/05/2000
238 80242 Đặng Phạm Tuân 13/07/2000
239 80262 Nguyễn Đức Tuấn 12/04/2000
240 80269 Phạm Văn Tuấn 27/03/2000
241 80277 Nguyễn Khắc Tuệ 18/02/2000
242 80338 Ngô Thu Uyên 30/11/2000
243 80368 Phạm Thị Vân 16/12/1999
244 80376 Vũ Thị Cẩm Vân 01/10/2000
245 80384 Bùi Thị Ý Vi  
246 80411 Bùi Thành Vinh 10/12/2000
247 80430 Lê Quang 30/07/2000
248 80435 Nguyễn Mạnh 23/03/2000
249 80463 Vy 17/08/2000
250 80480 Đỗ Hải Yến 04/09/2000
251 80482 Đỗ Thị Yến 25/05/2000
252 80497 Nguyễn Hoàng Yến 27/06/2000
253 80511 Trần Hải Yến 17/05/2000
254 80514 Trịnh Thanh Yến 18/09/2000

KHÓA 60

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 82273 Đinh Thị Ngọc Ánh 28/04/2001
2 82155 Nguyễn Thị Lan Anh 21/07/2001
3 82166 Nguyễn Thị Phương Anh 14/07/2001
4 82235 Trần Phương Anh 04/08/2001
5 82287 Trần Thị Ngọc Ánh 26/09/2001
6 82381 Nguyễn Thị Ngọc Chi 28/12/2001
7 82483 Phạm Thị Dinh 20/02/2000
8 82879 Ngô Thị Ngọc 04/11/2001
9 82909 Trần Thị Thanh 02/01/2001
10 82993 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 13/05/2001
11 83006 Nguyễn Thị Hảo 20/04/2001
12 83187 Bùi Trung Hoàng 06/02/2001
13 83243 Nguyễn Thị Bích Hồng 29/06/2001
14 83321 Bùi Thu Hương 04/12/2001
15 83361 Trần Thị Hương 03/02/2001
16 83907 Nguyễn Thị Tuyết Mai 21/01/2001
17 84148 Nguyễn Thúy Ngà 20/01/2001
18 84319 Vũ Quỳnh Như 10/05/2001
19 84366 Đinh Thị Kim Oanh 22/08/2001
20 84442 Đỗ Huyền Phương 22/08/2001
21 84499 Trương Nhật Phương 23/10/2001
22 84661 Vũ Thị Như Quỳnh 09/09/2001
23 84859 Hoàng Phú Thành 17/09/2001
24 85096 Lê Thị Thùy 20/12/2001
25 85644 Nguyễn Thị Hoàng Yến 08/09/2001