DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP K52, K53, K54, K54CD, K55

Đây là danh sách xét tốt nghiệp cho các sinh viên đã đủ điều kiện (Không nợ học phí, đạt đủ 4 tín chỉ GDTC không kể chứng chỉ). Các em xem, nếu có thắc mắc vui lòng sử dụng chức năng phản hồi trong hệ thống đăng ký trực tuyến của trung tâm để thầy cô kiểm tra lại.

Thời gian phản hồi kéo dài đến hết ngày thứ 5 (2/6/2016)

Đường dẫn tải File:

K52: http://ouo.io/LSdoYc

K53: http://ouo.io/j3Z2Ny

K54: http://ouo.io/OQn6m

K54CD: http://ouo.io/aguLFQ

K55: http://ouo.io/fR3PKq

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498