DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG CẬP NHẬT NGÀY 15/6/2016

Danh sách xét tốt nghiệp bổ sung các khóa K52, K53, K53CD, K54, K54CD, K55, K55CD sau buổi tiếp sinh đợt 2 ngày 14/6/2016.  Các em xem trong tệp đính kèm