Đăng ký thi lại đợt 1 và cấp chứng chỉ tháng 9 năm học 2016 - 2017

Kính gửi:               - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                   - Các Khoa/Viện;

                       - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017, Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký thi lại đợt 1 và đợt cấp chứng chỉ tháng 9 cho sinh viên như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt từ 05/9/2016 – 21/9/2016.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 22  tháng 09 năm 2016.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC, Sân vân động.

  • Thời gian thi: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 24/9/2016.
  • Khi đi thi SV phải đeo thẻ, mặc đồng phục đúng quy định.

            * Đối với sinh viên đi thi chứng chỉ vui lòng mang theo 2 ảnh

 

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498