Đăng ký GDTC học kỳ IIB năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC học kỳ IIB năm học 2019-2020

            Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                  - Các Khoa/Viện;

                   - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IB và các Câu lạc bộ như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt

- Thời gian đăng ký: Từ 11/05/2020–21/05/2020 (lịch cũ: 19/05/2020.)

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 22/05/2020.            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Tầng 2 Nhà thi đấu phía Bể bơi).

            - Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 25/05/2020 đến 05/07/2020 . (Lịch cũ: 22/05/2020)

            -  Khi tập luyện SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!