Đăng ký GDTC học kỳ II.B năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC hc k II.B năm hc 2016-2017

            Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                  - Các Khoa/Viện;

                        - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017  Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ II.B ch o sinh viên như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt t 13/03/2017 – 26/03/2017.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 27 tháng 03 năm 2017.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Trong sân vận động).

            - Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 03/04/2017 đến 20/05/2017.

            - Thời gian thi: sáng 7h00’; chiều 14h00’ . Ngày 21/05/2017.

            -  Khi đi thi SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort