Đăng ký GDTC học kỳ II năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO
V/v Đăng ký GDTC học kỳ II năm học 2020 - 2021

Kính gửi:  

- Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;
- Các Khoa/Viện;
- Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2020 - 2021 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IB và các Câu lạc bộ như sau:

  • Đăng ký trực tuyến tại website: dktt.vimaru.edu.vn (thay thế trang http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt)
  • Thời gian đăng ký:  26/01/2021 đến 02/02/2021.​
  • Thời gian nộp lệ phí: Từ 05/02/2021 đến 05/03/2021. 

    - Sinh viên Viện CLC: Đóng học phí tại Viện Đào tạo CLC (P.213 Nhà A4).
    - Tất cả Sinh viên (trừ Sinh viên Viện CLC): Đóng học phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính (P. 109 Nhà A1).
    - Đối với Sinh viên từ k59 trở về trước, đã đóng học phí cho 4 lần học, nếu học GDTC lần thứ 5 trở lên thì phải đóng học phí

  • Khi tập luyện SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!